Liên hệ 

Đối với câu hỏi trực tiếp hoặc yêu cầu - (+84) 214 387 1898 or (+84) 903 210 477
Vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn trên TripAdvisor
Thích chúng tôi trên Facebook
LE GECKO FACEBOOK.png

Mr. Duong, Quản lý

Le Gecko Sapa - số 033 Xuân Viên
Điện thoại : (+84) 214 387 1898
Di động : (+84) 903 210 477
E-mail : vu@legeckosapa.com

Le Gecko Sapa - 033 Xuan Vien street
Phone : (+84) 214 387 1898
Mobile : 0903 210 477
Email : vu@geckosapa.com

© Le Gecko Sapa